top of page

Ny standar for datingbransjen må settes og MatchMe skal være først ute med dette!

Datingbransjen har et dårlig rykte og driftselskapet til MatchMe Datingsolutions AS har som mål å endre dette. Ved å påta seg flere konsepter og forbedre disse med en gjennomsiktighet mot brukerne håper selskapet at tillitt til datingselskaper vil kunne bli etabler. I dag er det slik at de fleste konsepter og systemer i bransjen er laget med inntjenting og ikke resultater som mål. Matchmakingbransjen har heldgvis et litt annet fokus, men det er også der problematisk i forhold til hvor mye matchmakerne tjener og inntjening til selskapet. Derfor er det viktig for DatingSolutions AS som første selskap å sette en ny standar for betaling av slike tjenester hvor det er flere matchmakere knyttet opp til ett konsept. Første konsept ut, for å få til dette er MatchMe Matchmaking. *
Hvordan skal vi få til dette hos MatchMe?


Fra 15/4 2024 har vi lagt opp prisene på vår tjeneste med utgangspunkt i den jobben som skal gjøres for deg.


Fordi vi kjører digitale introduksjoner og gjør alle møter med kunder og kandidater digitalt, har vi mulighet til å holde prisene nede. Hadde slike tjenester vært fritatt moms kunne vi hatt enda rimeligere priser til deg som kunde, men foreløpig har vi desverre ikke fått gjennomslag på dette. (vi jobber med det)


Når moms er trukket fra går 10% av det du betaler til å dekke kostander for nettsider, databasesystem, og lønnen til Medlems og Systemansvarlig.


90% går direkte til Matchmakeren som knytter seg opp mot deg som kunde og påtar seg oppdraget med å finne en flott kjæreste for deg. Dette fordi vi er veldig opptatt av at Matchmakere som jobber hos oss skal få betalt en riktig og god lønn for jobben de gjør. Vi føler nå at vi har funnet en pris som vi tenker at du er villig til å betale, og som samtidig dekker lønnskostnaddene for tiden det tar å utføre arbeidsoppgavene for deg hver måned.


Via ditt introduksjonsmedlemskap betaler du matchmakeren din for:


  • Leting etter kandidater til deg.

  • Møtene som matchmakeren din har med kandidater for å kvalitetsikre.

  • Tid som benyttes til mailsamtaler i forkant og etterkant av disse møtene.

  • Tid som brukes på å organisere digitale introduksjoner til deg.

  • Mailoppfølging til deg i forhold til introduksjoner, samtaler med kandidater etc.

  • Journalføring etter introduksjoner og oppfølgingsmailer for å forbedre matchene dine og ha bedre oversikt over dine behov og ønsker.


Hvis du har ett medlemskap med oppfølging betaler du i tillegg for møtene du har med matchmakeren din 2 ganger i måneden og den ekstra tiden matchmakeren bruker på informasjonsflyten og journalføring før og etter disse møtene.


Vi har fått lagt inn et system som gjør at all tid som benyttes til å utføre arbeidsoppgaver til deg blir knyttet opp mot deg. Dette ikke for å kontrollere matchmakeren men for å sikre at den prisen vi har nå, er god nok, med tanke på å kunne betale matchmakeren det matchmakeren fortjener.


Matchmakeren er selvfølgelig forsikret og har alle vanlige rettigheter som arbeidstakere har, under tiden han eller hun jobber for deg. Du dekker også dette i din betaling og det er vi veldig glade for.


Vi krysser fingrene for fjerning av moms på slike tjenester slik at vi kan minske prisen enda mer. Vi jobber også for å få inn sponsorer som vil kunne dekke en del av kostnadene til f.eks studenter, eller andre som gjennom rabatter vil kunne ha råd til å benytte seg av oss, uten at det går ut over driftskonstanddene.


*Prisendringene og pakke endringene påvirker ikke alledere bestilte medlemskap og pakker, eller disse medlemskapenes og pakkenes betingelser eller avtalelengder. De avtaler du har med MatchMe fra før opprettholdes slik de er. Prisendringene og endringer i medlemskap gjelder nye kunder som bestiller hos oss fra og med 15 April 2024.57 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page