Hvem driver MatchMe?

Matchme.no er en privateid nettside av matchmaker og datingrådgiver Ane Hagen. Siden driftes av forskjellige mennesker som hjelper Ane ha en oppdatert og informativ nettiside. Eventuelle kommentarer på denne nettsiden, og til våre generelle mailer, svares av den som styrer kommentarene og mailene der og da.  Sender du midlertidig en mail direkte til ane på ane@anehagen.com eller registrerer deg i matchmaking databasen er det kun Ane som har tilgang til informasjonen du deler der.

Domenet MatchMe.no er knyttet opp mot denne nettsiden som er drevet på wordpress sin plattform, og det er også en ekstern database hvor single frivillig kan registrere sine personopplysninger for å kunne bli matchet med andre single. Denne database  har en egen personvernerklæring som du må godkjenne når du har opprettet profil fordi din informasjon, selv om den kun blir lest av Ane blir lagret på Smart Match App sin server. Deres personvernerklæring   finner du her: https://smartmatchapp.com/privacy_policy/

Det er veldig viktig at det blir gitt en forståelse for at alle opplysninger som registreres der, også inngår i denne personvernerklæringen som du leser på nå. Informasjonen som samles inn i den databasen blir beskrevet i neste punkt slik at du har full oversikt over alt som skjer med det du benytter deg av under domenet MatchMe.no og tilhørende database.

Vår nettstedsadresse er: http://www.matchme.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Besøkende generelt.

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, svarer på en brukerundersøkelser, eller ønsker å motta nyhetsbrev,  lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse henvendelser, i tillegg til å kunne gi rett informasjon til den som har registrert seg.

En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din.

Informasjonskapsler

Hvis du legger inn en kommentar, svarer på brukerundersøkelse, ønsker å motta nyhetsbrev, eller registrerer deg som medlem på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Hvis du har en konto og logger deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din støtter bruk av dette. Denne informasjonskapselen innholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for «Husk meg», vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Registrert informasjon i matchingsystemet.

Når besøkende velger å registrere seg i matchingsystemet er det en del personlige data, følelser og privat konfidensiell informasjon som må registreres. Dette for at matchingen skal kunne foregå på best mulig måte, og at Ane Hagen skal kunne utelukke falske profiler eller usannheter i registreringene. Det samles blant annet informasjon fra personlighets analyser og personlighets tester og det blir notert tidligere erfaringer og følelser i forbindelse med relasjoner. Det kan også stilles spørsmål om seksuelle ønsker og vaner.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet. Ane Hagen er ikke ansvarlig for hvordan nettsider hun linker til i artikler innhenter og lagrer informasjon om deg.

Analyse

Informasjonen du gir Ane Hagen kan bli benyttet for å lage anonyme analyser av medlemmene i databasen. Antall dager registrert før kjæreste, hvor mange medlemmer i hvert kjønn, hvor mange fra store byer kontra bygdene,hvor mange som har prøvd nettdating først, osv er informasjon som kan hentes ut for å lage analyser som fører til statistikkregistrering av de single som benytter matchmaker i Norge. Alle disse statistikkene vil aldri inneholde personopplysniger som kan gi en indikasjon på hvem som er med i statistikken.

Hvem deler vi dine opplysninger med.

All informasjon som kommer inn via registreringskjemaet er konfidensiell og det er du som registrerer deg som bestemmer hvor mye informasjon som kan deles med en tredjepart via ditt samtykke.

Det du samtykker deles kun med Ane Hagen, og med en eventuell ny partner hvis deler av din profil blir presentert for denne personen. Du godkjenner ved registrering hvilke opplysninger du samtykker at deles, uten at du får beskjed før deling. Dermed kontrollerer du selv hvilke opplysninger som deles med en tredjepart uten at du vet hvem denne tredjeparten er. Det er viktig at det noteres at en tredjepart alltid vil være en godkjent potensiell partner for deg.  Din informasjon vil aldri deles med noen som ikke selv er i samme livssituasjon som deg og som søker det samme som deg.

Personopplysninger, som kan føre til at du kan oppspores, vil aldri deles med en potensiell partner, uten en ny erklæring fra deg. Hvilken informasjon som deles vil du se mer konkret i registreringskjema. Et eget erklæringskjema må signeres når du registrerer deg og godkjenner du ikke dette blir du heller ikke registrert.

Databasen med dine personopplysninger vil aldri overføres til noen andre uten en skriftlig godkjennelse fra deg. Du vil da få innblikk i hvem som skal overta og hvorfor før det eventuelt skjer. Dette kan f.eks være at Ane går av med pensjon og ønsker at noen andre skal overta og drifte hennes database videre. Sletting av din konto og all lagret informasjon gjøres enkelt ved å sende en mail til slettmeg@matchme.no. Etter en bekreftelse på slettingen blir all informasjon slettet.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Opplysningene om deg oppevares frem til du ber om at de slettes. Sletting av din konto og all lagret informasjon gjøres enkelt ved å sende en mail til slettmeg@matchme.no. Etter en bekreftelse på slettingen blir all informasjon slettet.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en medlemskonto på dette nettstedet, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker. Sletting av din konto og all lagret informasjon gjøres enkelt ved å sende en mail til slettmeg@matchme.no. Etter en bekreftelse på slettingen blir all informasjon slettet.

Tilleggsinformasjon

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Vi bevarer all personlig informasjon om deg på SmartMatchApp sine egne sikrede servere. Kommentarer eller spor du legger igjen på denne siden oppevares på en sikker server driftet av ProISP.no Et norskeid solid selskap som betjener alle nettsidene til Ane Hagen.

Våre rutiner for datalekkasjer

Både SmartMatchApp og ProISP har gode rutiner for sikkerhet og påpasselse av at denne er god nok.

Hvilke automatiske avgjørelser som tas og/eller hva slags profiler som bygges på grunnlag av brukernes opplysninger.

Det blir laget en intern profil på hver bruker av Ane Hagen. Denne for at hun kan kunne matche alle brukerne på best mulig måte. Informasjon som dukker opp etter en date eller en relasjon noteres også. Dette godkjennes når du har godkjent denne personvernerklæringen, noe du må gjøre for at din profil skal kunne opprettes. Du kan som sagt når som helst slette din profil og dermed også interne notater.

Opplysningskrav fra bransjelovgivning

Behandlingsansvarlig er Ane Hagen. Hun forplikter å følge personvernprinsippene beskrevet under:

Personvernprinsippene

Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med personvernprinsippene.

Personvernforordningen inneholder både rettigheter og plikter knyttet til behandling av personopplysninger. Felles for alle reglene er at de bygger på noen grunnleggende prinsipper for personopplysningsvern som er beskrevet i personvernforordningens artikkel 5. Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med disse prinsippene.

Prinsippene gir på ulike måter uttrykk for at behandling av personopplysninger skal skje på en måte som i størst mulig grad sikrer forutsigbarhet og forholdsmessighet for enkeltmennesket.

Her følger en kort gjennomgang av personvernprinsippene

Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig

At behandlingen av personopplysninger må være lovlig innebærer først og fremst at det må finnes et rettslig grunnlag for en planlagt behandling av personopplysninger. Personvernforordningen har en liste over rettslige grunnlag og minst ett av disse må være oppfylt for at behandlingen skal være lovlig. Prinsippet om lovlighet kan også sies å inkludere alle de øvrige prinsippene og reglene for behandling av personopplysninger som en behandlingsansvarlig må oppfylle.

At behandlingen av personopplysninger må skje rettferdig betyr at den skal gjøres i respekt for de registrertes interesser og rimelige forventninger. Behandlingen skal være forståelig for de registrerte og ikke foregå på skjulte eller manipulerende måter. Gjennomsiktig betyr i denne sammenheng at bruken av personopplysninger skal være oversiktlig og forutsigbar for den opplysningene gjelder. Gjennomsiktighet bidrar til å skape tillit og det setter enkeltpersonen i stand til å bruke sine rettigheter og ivareta sine interesser.

Formålsbegrensning

Personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime formål. Det betyr at ethvert formål med behandling av personopplysninger skal identifiseres og beskrives presist. Alle formål skal være forklart på en måte som gjør at alle berørte har samme forståelse av hva personopplysningene skal brukes til. At formålet skal være legitimt innebærer at det i tillegg til å ha et rettslig grunnlag også skal være i samsvar med øvrige etiske og rettslige samfunnsnormer. Personopplysninger kan ikke gjenbrukes til formål som er uforenelig med det opprinnelige formålet.

Dataminimering

Prinsippet om dataminimering innebærer å begrense mengden innsamlede personopplysninger til det som er nødvendig for å realisere formålet med innsamlingen. Dersom personopplysninger ikke er nødvendige for å oppnå formålet, skal man heller ikke samle dem inn.

Riktighet

Personopplysninger som behandles skal være korrekte, og skal om nødvendig oppdateres. Dette betyr at den behandlingsansvarlige må sørge for å straks slette eller rette personopplysninger som er uriktige ut i fra de formålene de er samlet inn for.

Lagringsbegrensning

Prinsippet om lagringsbegrensning innebærer at personopplysninger skal slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innhentet for.

Integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet

Personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritetkonfidensialitet og tilgjengelighet beskyttes. Dette betyr at den behandlingsansvarlige må sørge for å iverksette tiltak mot utilsiktet og ulovlig ødeleggelse, tap og endringer av personopplysninger.

Ansvarlighet

Prinsippet om ansvarlighet understreker ansvaret for å opptre i samsvar med reglene for behandling av personopplysninger. Dette ansvaret ligger på alle virksomheter som behandler personopplysninger.  Det er ikke nok å bare ha ansvar – man må vise at man tar ansvar. Det betyr at virksomheten må kunne dokumentere at den har gjennomført tiltak for å etterleve personvernforordningen. Virksomheten må opptre proaktivt og etablere alle nødvendige organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre at regelverket etterleves til enhver tid.