Din tilknytningsstil

Jo mer informasjon du har om deg og den som du skal matches med jo bedre er det. En av de tingene som Ane bruker når hun matcher er tilknytningsstil. tilknytingsstil handler om hvilke behov man har for å  føle den tryggheten man er avhengig av å ha for å kunne knytte seg til et annet menneske. Noen har behov for ekstra frihet, noen har behov for ekstra bekreftelse. Noen har ekstra behov for å føle seg verdsatt.  For å finne din tilknytningsstil så kan du svare på spørsmålene på denne siden:

https://blimatchet.wufoo.com/forms/finn-din-tilknytningsstil/

Ane sender deg svaret når hun har fått analysert svarene dine.

Du kan også legge inn svaret direkte på din MatchMe  konto hvis du har det.

Logg deg inn enkelt her: https://match-me.smartmatchapp.com/login/

Registrer deg enkelt her: https://match-me.smartmatchapp.com/client/submissionform/8/